I want to believe
Home Theme

az igazi öröm a támblÖRÖM

(Source: rantottmeduza, via nehezazelet)

belieberforever669:

Azt mondod megváltoztam?Nézd meg,hogy  hány emberben csalódtam.Hogy hányan vertek át, használtak ki, röhögtek rajtam a hátam mögött.Igen, más lettem.Már nem bízok az emberekben.Nem engedek közel magamhoz senkit.Félek bízni.Félek szeretni.Ezt tették velem az emberek.Igen rohadtul más lettem.:’)

(via p-a-l-e-depression)

(via depivagyokongyileszek)

Az életem feliratozva is megtekinthetik:a tumblr-ömön.

(via utoencii)

(Source: adykaa, via depivagyokongyileszek)

Hogy mennyit lógok Tumblin? A lelki állapotomtól függ.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors